Το ηλεκτροσκόπιο

πηγη: www.primedu.uoa.gr

Το ηλεκτροσκόπιο
To ηλεκτροσκόπιο είναι απλή κατασκευή.
Αποτελείται από μια μεταλλική σφαίρα που συνδέεται
μέσω ενός αγωγού με δυο λεπτά φύλλα αλουμινόφυλλου
προφυλαγμένα από τον αέρα μέσα σ' ένα γυάλινο δοχείο όπως δείχνει το σχήμα.
Όταν πλησιάσει στη μεταλλική σφαίρα ένα φορτισμένο σώμα τα φύλλα του ηλεκτροσκοπίου που κρέμονται ίσα προς τα κάτω, ανοίγουν. Την απομάκρυνση των φύλλων μπορούμε να την δικαιολογήσουμε ως εξής: Τα φύλλα φορτίζονται με ομώνυμα φορτία επειδή μεταφέρονται σ' αυτά φορτία από το φορτισμένο σώμα που πλησιάζει στη μεταλλική σφαίρα.
Μεταξύ των ομωνύμων φορτίων αναπτύσσονται απωστικές δυνάμεις.
Έστω ότι πλησιάζουμε μια αρνητικά φορτισμένη ράβδο στη μεταλλική σφαίρα. Τότε στην μεταλλική σφαίρα συγκεντρώνονται τα θετικά φορτία και στα φύλλα του αλουμινόφυλλου τα αρνητικά φορτία. Τα φύλλα αποκλίνουν επειδή έχουν αρνητικά φορτία και επανέρχονται στην αρχική τους θέση όταν απομακρύνουμε την φορτισμένη ράβδο.