ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ